Kvarteret Lågan

Kvarteret Lågan

I centrala Växjö har vi uppfört kvaretet Lågan. Hela kvarteret, som består av totalt l 177 lägenheter, kännetecknas av en annorlunda arkitektur och färgsättning.

Lågan, som även i vissa sammanhang omnämns som porten till staden, är byggd i centrala Växjö bara några hundra meter från Stortorget. Den första etappen av Lågan, bestående av 91 bostadsrätter, stod klar sommaren 2019. Hösten 2021 färdigställdes etapp två, som består av 86 hyresrätter, från ettor på 20 kvadratmeter till treor på 90 kvadratmeter. I bottenplan finns även tre lokaler som kommer att inhysa en butik, frisör och körskola. Ett av husen är ett åtta våningar högt punkthus med svängda balkonger som viker sig runt husets hörn.

Projektet är certifierat enligt miljöbyggnad Silver.

 

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Syd

Kontaktperson

Fredrik Nilsson

Arbetschef, Växjö

Annavägen 4, 352 46 Växjö