Kvarteret Lilium

Kvarteret Lilium

På uppdrag av Magnolia Bostad AB bygger vi ca 354 lägenheter i Uppsala. Projektet är vårt första i staden och vi bygger till ett värde av cirka 395 miljoner kronor.  

Projektet inkluderar 255 stycken hyreslägenheter och 109 stycken bostadsrätter i området Gamla Uppsala i norra delarna av staden.

Lägenheterna varierar i storlek från ettor på cirka 26 kvadratmeter upp till fyror på cirka 78 kvadrat. De nya bostäderna utvecklas med ett tydligt fokus på hållbarhet och energieffektivitet och kommer att miljöcertifieras.

Byggstart skedde sommaren 2016 och de fem flerbostadshusen stod klara 2019.

Läs mer om projektet och anmäl intresse på Magnoliabostad.se.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Stockholm / Region Öst
Färdigställande:
Slutet av 2018
Kund:
Magnolia Bostad