Kvarteret Mars

Kvarteret Mars

På uppdrag av AB Eidar byggde vi 177 hyresrätter i kvarteret Mars i Trollhättan i en totalentreprenad.

Kvarteret Mars, som innan byggstart utgjordes av en parkeringsplats, är beläget i norra delarna av centrala Trollhättan. I området nära resecentrum uppförde vi 177 Svanenmärkta hyresrätter varav fyra lamellhus och ett högt punkthus om 17 våningar.

I projektet ingick även ett parkeringsgarage och centrumfunktioner så som handel, kontor och restauranger.

- Eidar är en viktig kund för oss och det här är ett spännande och annorlunda projekt i vår region. Nu bygger vi inte bara höghus i Göteborg utan även i Trollhättan, säger Christer Larsson, arbetschef på Serneke.

 - Projektet är viktigt för Trollhättan på flera sätt. Det viktigaste är att vi behöver bygga bort bostadsbristen i staden. Men det blir också en sym­bolisk och faktiskt port in till Trollhättan från resecentrum, säger Urban Blom, vd för AB Eidar, Trollhättans Bostads­bolag.

Kvarteret är Svanenmärkt ochär det första flerfamiljshusen i staden som får märkningen. Markarbetena började i juni 2016 och det officiella spadtaget skedde under Trollhättans 100-årskalas den 20 augusti. I december 2018 var lägenheterna klara för inflyttning. 

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Väst
Projektstart:
31 maj 2016
Färdigställande:
December 2018
Kund:
AB Eidar

Kontaktperson

Christer Larsson

Regionchef Väst

Åkersbergsvägen 10, 461 34 Trollhättan