Kvarteret Nymfen

Kvarteret Nymfen

Vi har byggt 73 nya hyreslägenheter i Lund på uppdrag av LKF, Lunds kommunala fastighetsbolag AB. 

Det byggs mycket i Lund och LKF hade under 2017 drygt 800 bostäder i produktion. 73 av dessa producerade Serneke. 

– Det här är ett bevis på att vi kunnat tillgodose beställarens önskan om att maximera boytan genom smarta lösningar och få fram ett pris- och yteffektivt projekt. Vi kommer att lägga samma engagemang i resten av produktionen fram till inflyttningsdatum, säger Daniel Åstenius, VD på Serneke Bygg AB.

Kvarteret Nymfen ligger i Södra Råbylund och det aktuella projektet fördelar sig på två huskroppar, fyra respektive två våningar höga. Den totala boytan är 4 066 kvadratmeter och fördelas alltså på 73 lägenheter om 1 – 4 rum och kök.

Bostäderna var klara i slutet av 2018. Ordervärdet var cirka 85 miljoner kronor. 

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Skåne / Region Syd
Projektstart:
1 september 2017
Färdigställande:
Vintern 2018
Kund:
LKF