Kvarteret Vallgossen

Kvarteret Vallgossen

På Kungsholmen i Stockholm ligger det som tidigare var S:t Görans Gymnasium, en byggnad som uppfördes i slutet på 50-talet. Vi hade i uppdrag att bygga om huset till studentbostäder i kvarteret Vallgossen. Projektsumman uppgick till ca 310 miljoner kronor.

S:t Görans Gymnasium invigdes 1960 och är klassad som en kulturhistorisk byggnad. Den ritades av Léonie och Charles-Edouard Geisendorf och har en unik arkitektur.

Byggnaden stod tom i flera år och skolan har nu byggts om till 237 lägenheter, åtta förskoleavdelningar, kontorslokaler och garage. Det är före detta lektionssalar som byggts om till mindre studentlägenheter omfattande rum och pentry.

En tillbyggnad på gården innehåller även den studentlägenheter. I projektet ingick också en omfattande restaurering av såväl detaljer som delar av byggnaden.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus / Kommersiella fastigheter / Offentlig sektor
Region:
Region Stockholm / Region Öst
Färdigställande:
Augusti 2017
Kund:
AB Svenska Bostäder

Kontaktperson

Anders Johansson

Regionchef, Öst

Prästgatan 12B, 602 32 Norrköping