Larm- och ledningscentral Örebro

Larm- och ledningscentral Örebro

Vi har tecknat entreprenadavtal för att bygga ny larm- och ledningscentral i Örebro åt Polismyndigheten. Intea Fastigheter AB är hyresvärd och beställare av projektet

Den nya larm- och ledningscentralen blir gemensam för polis, räddningstjänst och SOS-Alarm men kommer även att ha en större gemensam samhällsfunktion för Försvarsmakten, MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), länsstyrelsen och Region Örebro. Målsättningen med anläggningen, som är den första i sitt slag, är att öka samverkan vid krissituationer och kunna hantera räddningsarbetet bättre.

Ledningscentralen kommer att uppföras vid den norra infarten till Örebro i anslutning till väg E 20 och omfattar 11 600 kvadratmeter. Lokalerna kommer, förutom flera olika ledningscentraler, även att inrymma stabsrum, utbildningslokaler med mera.

Projektering har pågått sedan sommaren 2019 och nu inleds detaljprojekteringen. Preliminär byggstart är beräknad till december 2020. Under våren 2023 ska den nya larm- och ledningscentralen stå klar.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Övrigt
Region:
Region Mitt
Projektstart:
1 december 2020
Färdigställande:
Våren 2023
Kund:
Intea Fastigheter AB

Kontaktperson

Magnus Ryström

Arbetschef, Örebro

Malmgatan 9B, 703 54 Örebro