Nacka Strand

Nacka Strand

I slänten ned mot kända Hotell J i Nacka Strand har vi byggt 14 lägenheter med utsikt över Stockholms inre skärgård.

Huset är asymmetriskt med olika terrasserade nivåer och ett balkongsystem som omgärdar byggnaden på alla sidor. Fasaden är klädd med träpanel i kombination med en putsad sockelvåning. 

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Stockholm / Region Öst
Kund:
Patriam