Näverlursgatan

Näverlursgatan

Vi har som totalentreprenör genomfört en om- och tillbyggnation av två flerbostadshus på Näverlursgatan i Frölunda. Projektet, på uppdrag av Poseidon, innefattade även ett socialt engagemang som syftade till att skapa arbetstillfällen för personer från utsatta grupper i samhället.

– Det är ett spännande projekt och det känns väldigt roligt att vi samtidigt kan göra något konkret för att hjälpa personer som har hamnat utanför arbetslivet av olika anledningar, säger Daniel Åstenius, VD Serneke Bygg.

Entreprenaden omfattade upprustning och ombyggnation av hundratals lägenheter i två flerbostadshus från miljonprogrammet. Den andra etappen innefattade också nybyggnation av lägenheter högst upp i byggnaden. 

Fastigheterna är belägna på Näverlursgatan i Göteborg och kontraktssumman för första etappen var cirka 80 miljoner och för andra etappen cirka 105 miljoner kronor. 

- Vi har haft som målsättning att komma igång med just denna typ av projekt då behovet är enormt i samtliga större städer. Detta är det andra större kontraktet inom affärsområdet så vi har nu en organisation med hög kompetens som kan ta hand om dessa uppdrag, säger Daniel Åstenius.

Den första etappen, som innefattar första huset, påbörjades hösten 2014 och var slutförd sommaren 2016. Den andra etappen började i samband med att den första slutfördes och stod klar hösten 2017. 

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Göteborg / Region Väst
Projektstart:
1 september 2014
Färdigställande:
Höst 2017
Kund:
Poseidon