Norra stråket

Norra stråket

Vi har ingått avtal med LKAB om att bygga 194 hyreslägenheter i Kiruna. Totalentreprenaden för lägenheterna är en del i Kirunas pågående stadsomvandling.

Hyresrätterna ska byggas på fem kvarter i det område som kallas gamla skjutbanan, och som bildar en entré till det nya Kiruna centrum. Utöver lägenheterna omfattar projektet också anläggandet av flera större källare som ska kunna fungera som skyddsrum för cirka 800 personer. I totalentreprenadavtalet ingår även en option på att uppföra ytterligare 32 lägenheter i samma område.

– Det här innebär att vår etablering i den norra regionen tar ett stort steg framåt. Kiruna är inne i en stor utvecklingsfas och det är väldigt tillfredsställande att Serneke får vara en del av den, säger Mikael Thorgren, regionchef på Serneke.

– Det är ett jättevälkommet tillskott i vårt bestånd när vi ska flytta från gamla centrum till det nya och jätteroligt att få jobba tillsammans med en ny aktör. Vi hälsar Serneke välkommen till Kiruna! säger Siv Aidanpää-Edlert, VD på LKAB Fastigheter.

Lägenheterna beräknas stå klara till hösten 2022.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Anläggning / Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus / Övrigt
Region:
Region Norr
Kund:
LKAB Fastigheter