Östertälje station

Östertälje station

Kommunstyrelsen i Södertälje kommun har beslutat att tilldela markanvisning till Serneke för att påbörja planläggningen av området kring Östertälje pendeltågsstation. Planerna omfattar bland annat uppåt 500 lägenheter, handel och service.

Markanvisningen innebär att Serneke Projektutveckling får ensamrätt att under två år förhandla med kommunen om överlåtelse av markanvisningsområdet. Under denna tid ska vi, tillsammans med Södertälje kommun utveckla tankar kring projektet och slutligen presentera ett förslag på hur området kan komma bebyggas och förändras till en plats för boende och service.

Utöver planerna på bostäder med blandade upplåtelseformer, handel och service kommer möjligheten att inrymma hotell och kontor i området också att utredas.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling
Typ av projekt:
Bostadshus / Kommersiella fastigheter
Region:
Region Stockholm / Region Öst
Kund:
Södertälje kommun

Kontaktperson

Patrik Lindström

Vice VD, Serneke Invest & VD, Karlastaden

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg