Papayan

Papayan

Vi bygger 117 nya hyresrätter på Södermalm i Stockholm på uppdrag av Wallfast som ska vara klart 2023.

Tillsammans med nio byggaktörer utvecklar Stockholm stad ett nytt bostadsområde i ett tidigare industrikvarter på Södermalm i Stockholm. Sju nya bostadskvarter med totalt 1 240 lägenheter ska byggas och runt 2025 beräknas det nya området vara klart.

Hyresrätterna, som vi bygger för Wallfast, byggs som sammanbyggda flerbostadshus med ett gemensamt garage i källarplan. De fyra trapphusen kommer ha olika fasadlösningar i plåt och tegel som gör att det från utsidan kommer att upplevas som tio olika hus.

- Efter en utdragen plan- och bygglovsprocess är vi mycket glada över att äntligen kunna teckna detta avtal. Vi ser fram emot ett gott samarbete där vi gemensamt bidrar till en fin fastighet för Wallfasts långsiktiga förvaltning, säger Joakim Bejtoft chef byggprojekt, Wallfast Projektutveckling AB.

Projektet beräknas vara klart i början av 2023.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Stockholm / Region Öst