Sätra stall

Sätra Stall

I Sätra, med närhet till naturreservat och Mälaren, har vi byggt 65 lägenheter för AB Svenska Bostäder.

Lägenheterna är fördelade på fem bostadshus som tillsammans formar en gård med uteplatser och lekmöjligheter. Projektet var en totalentreprenad med ett värde av cirka 105 miljoner. Byggnationen påbörjades i augusti 2014 och projektet stod klart för första inflytt i april 2016.

 - Svenska Bostäder är väldigt nöjda med projektets slutresultat och både vi och Svenska Bostäder använder nu detta som referensobjekt för att visa hur vi uppnått bra kvalitet till en ekonomiskt fördelaktig kostnad, säger Håkan Sandberg, arbetschef i Stockholm.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Stockholm / Region Öst
Färdigställande:
2016
Kund:
AB Svenska bostäder