Sävegården

Sävegården

Vi fick i uppdrag av Lerums kommun att på totalentreprenad bygga äldreboendet Sävegården i Floda. Projektet bestod av att riva gamla byggnader och uppföra nya om ca 5000 m² till ett värde av närmare 90 miljoner kronor.

Syftet med om- och tillbyggnaden av Sävegården var att öka antalet platser för att möta framtida behov av särskilt boende samt att få ett äldreboende med funktionella och ändamålsenliga lokaler.

Äldreboendet fick en extra våning och 32 nya rum, vilket är en väsentlig utökning av det befintliga boendet som ligger inom samma fastighet.

Äldreboendet byggdes enligt kraven för Miljöbyggnad GULD.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Övrigt
Region:
Region Göteborg
Projektstart:
1 november 2013
Färdigställande:
Höst 2015
Kund:
Lerums kommun