Sävlången / Idlången

Sävlången / Idlången

Vi bygger 160 bostäder i Årsta på uppdrag av Stockholmshem.

Projektet, som ligger inom fastigheterna Sävlången 2 och Idlången 3, ingår i det så kallade Årstastråket där Stockholms stad planerar att skapa cirka 3 000 nya bostäder för 7 500 invånare under en period av minst tio år i ett centralt och attraktivt läge med god tillgång till kollektivtrafik, rekreation och service.

Entreprenaden omfattar, förutom bostäder, även en förskola med fyra avdelningar, garage med 45 stycken p-platser under gårdsbjälklag och ett antal komplementbyggnader.

Husen beräknas stå klara för inflyttning från 2022.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Stockholm / Region Öst
Kund:
Stockholmshem