Sege Park

Sege Park

I slutet av 2017 blev Serneke tilldelad en markreservation för att bygga bostäder i Sege Park i Malmö. Här kommer vi bygga 150 nya och smarta bostäder med fokus på hållbara lösningar.

Hela området genomsyras av hållbarhet och delning. Vi är en av 12 aktörer som tillsammans ska skapa Malmös nya stadsdel Sege Park. Det unika med området är att det idag finns befintliga byggnader med höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden som ska tas tillvara. Det finns också en vacker och ståtlig park och höga träd i området vilket är unikt för nyproduktionsområden. Området har väldigt stort fokus på att skapa gemenskap och hållbara lösningar. Både för människa och miljö. Här utvecklar Malmö stadens mest hållbara område och framtidens mest moderna boendelösningar. Med allt från öppen dagvattenhantering, lokala energikällor, smart elnät och självförsörjande gatubelysning tillsammans med återbrukstation, växthus och cykelpool. Läs mer om samarbetet och delning här. 


Den första etappen består av 44 bostadsrätter där de större lägenheterna har en flexibel planlösning med vägg som kan väljas bort och ge plats för ett större vardagsrum. Allt för att möta en större målgrupp. Den första etappen kallar vi Knytkalaset. Bygglovet för Knytkalaset är godkänt, och projektet i är i princip fullbokat.

Intresserad?
Läs mer och gör intresseanmälan på våra nyproducerade bostadsrätter i Malmö på Serneke Bostad.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus / Hållbara lösningar
Region:
Region Syd

Kontaktperson

Caroline Molin

Sälj- och Marknadskoordinator

Östergatan 18, 211 25 Malmö