Sockerstan

Sockerstan

Vi har tecknat avtal för totalentreprenad med Sockerstan Projekt AB. Totalt ska 54 lägenheter uppföras i brf. Sockerstan i Staffanstorp till ett ordervärde på 93 miljoner kronor.

Vi har tecknat ett totalentreprenadavtal med Sockerstan Projekt AB om att bygga 54 lägenheter i tre olika byggnader i varierande storlek samt källare.

Bostäderna ska uppföras i Sockerstan, en helt ny stadsdel som har sitt ursprung i Staffanstorps gamla sockerbruksområde. Sockerstan utvecklas som en tät blandstad med en variation av boendeformer, kontor, service, handel och kulturlokaler. De nya bostäderna är inspirerade av det gamla bruket, med anor från 1800-talet. Delar av den gamla bruksmiljön kommer att bevaras för att ge Sockerstan en unik karaktär och de nya husen kommer att byggas med liknande byggnadsmaterial och på så sätt bindas samman med befintlig byggnation. Området kommer att bli en grön stadsdel som uppmuntrar till en hållbar livsstil.

– Det är spännande att få vara med och genomföra detta projekt tillsammans med Sockerstan Projekt AB och Darlin Fastigheter. Det är extra roligt att projektet är ett av de första ut i en större utveckling av området, säger Stefan Rosenlöf, arbetschef på Serneke.

– Vi på Darlin Fastigheter AB ser fram mot ett gott och konstruktivt samarbete med Serneke. Försäljningen av fastigheterna har varit framgångsrik och vi ser fram emot att skapa karakteristiska bostäder som binder samman ny och befintlig byggnation, säger Marcus Darlin utvecklingschef Darlin Fastigheter.

Projektet påbörjas under augusti 2021 och beräknas stå klara under det första kvartalet 2023.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Anläggning / Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Syd
Projektstart:
9 augusti 2021
Färdigställande:
Februari 2023

Kontaktperson

Anders Gullberg

Arbetschef, Malmö