Stadsparksbadet i Borås

Stadsparks-badet i Borås

När Stadsparksbadet i Borås skulle genomgå en större renovering och tillbyggnad var det Serneke som fick uppdraget av Borås stads Lokalförsörjningsförvaltning.

Borås största badhus invigdes 1985 och var i behov av både renovering och tillbyggnad. Exempel på de arbeten som vi utfört är betonglagningar i bassänger, byte av vattenrening och tätskikt, ombyggnad entré och omklädningsrum samt installation av en solenergianläggning.

 – Stadsparksbadet har varit en uppskattad anläggning för många av stadens invånare under många år och det är mycket roligt att vi nu kommer igång med en renovering, säger Jim Arvidsson, avdelningschef för byggavdelningen på Lokalförsörjningsförvaltningen.

Renoveringen av Stadsparksbadet var klar sommaren 2018. 

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Sportanläggning
Region:
Region Väst
Färdigställande:
Sommaren 2018
Kund:
Borås stad

Kontaktperson

Peter Andersson

Arbetschef, Borås/Alingsås

Humlegatan 15, 504 51 Borås