Strömsvallen

Strömsvallen

Vi fick i uppdrag av AB Strömstadslokaler att på totalentreprenad bygga en aktivitetshall med tillhörande förrådsbyggnad. Projektsumman uppgick till cirka 47 miljoner kronor.

I december 2014 påbörjades nybyggnationen av aktivitetshallen på Strömsvallen i Strömstad och i december 2015 stod den klar. Aktivitetshallen innehåller två inomhusplaner och omfattar ca 4040 m², utöver förrådsbyggnaden på ca 170 m².

Vi har tidigare genomfört flera liknande projekt i Göteborgsregionen, bland annat Valldahallen i Kungsbacka, IFK:s Kamratgården och en beachvolleybollhall i Kviberg. Det största projektet i samma kategori är dock Prioritet Serneke Arena, som öppnade sommaren 2015.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Sportanläggning
Region:
Region Väst
Projektstart:
1 december 2014
Färdigställande:
December 2015
Kund:
AB Strömstadslokaler

Kontaktperson

Christer Larsson

Regionchef Väst

Åkersbergsvägen 10, 461 34 Trollhättan