Tegnérs torn

Tegnérs torn

Vi har byggt 42 nya hyresrätter på uppdrag av AB Svenska Bostäder i Sabbatsberg, Stockholm.

Tegnérs torn med sina 10 våningar har byggts i hörnet Tegnérgatan - Hälsobrunnsgatan i stadsdelen Sabbatsberg i Stockholm.

Gestaltningsidén för huset är att fasad och tak har samma material - en blandning av grön skiffer och plåt. Huset färdigställdes för inflyttning under andra kvartalet 2019.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Stockholm / Region Öst
Färdigställande:
Våren 2019
Kund:
AB Svenska Bostäder

Kontaktperson

Anders Johansson

Regionchef, Öst

Prästgatan 12B, 602 32 Norrköping