Infrastruktur

Inom Infrasturktur utförs entreprenader åt både offentliga och privata kunder. Fokus ligger på nationella och regionala infrastrukturprojekt samt anläggningsentreprenader inom industrin. Infrastrukturprojekten varierar i storlek, typ, upphandlingsform och komplexitet vilket ställer höga krav på effektiva och anpassningsbara processer.

Unika projekt

Serneke har utvecklat en övergripande process med ett gemensamt arbetssätt framtaget för att hantera unika projekt som är anpassade efter kundens behov och önskemål. Vi utför kompletta entreprenader inom betong- och anläggningsbranschen, såsom markarbeten, grundläggning, infrastruktur, ledningsnät, energianläggningar, väg- och järnväg samt hamnentreprenader. Vår kundbas består av både statliga, kommunala och privata kunder såsom: statliga verk, energibolag, kommuner, kommunala bolag, fastighetsbolag, byggbolag, industribolag och fastighetsägare.

Kontakt

Kontakta oss så berättar vi mer