Kalmarsundsverket

Kalmarsundsverket

I samverkan med Kalmar Vatten AB utvecklar vi ett nytt avloppsreningsverk för staden, Kalmarsundsverket. Projektet är en av Kalmars största satsningar någonsin och beräknas tas i drift under 2026.

Det nuvarande reningsverket i Kalmar stod färdigt 1963 och har därefter byggts till i etapper. Det har nu kommit till en punkt när det inte längre är ekonomiskt hållbart att renovera reningsverket för framtida krav och ökade kapaciteter när staden växer. För att möta nya krav på rening av avloppsvatten ska nu ett nytt reningsverk säkra att det vatten som återförs till Kalmarsund är så rent som möjligt med de tekniska möjligheter som finns i dag.
Utöver att funktionen som avloppsreningsverk kommer Kalmarsundsverket även att återvinna vatten som kan användas till bevattning av grönytor, land- och skogsbruk men även till industriellt vatten. I verket ska även ett certifierat jordförbättringsmedel (gödsel) som är eftertraktat produceras. Egenproducerad biogas ger både el och värme. Med andra ord, här ska ett kretslopp skapas på flera håll, därför är Kalmarsundsverket ett kretsloppsverk som kommer att:

  • Minska utsläppen av kväve och fosfor med minst 35 procent jämfört med idag.
  • Säkra badvattenkvalitén för kommande generationer.
  • Rena 50–80 procent av vattnet för återanvändning.

 

- Detta är ett mycket viktigt projekt för Kalmar, därav känns det helt rätt att genomföra det i samverkansformen partnering, där samtliga nyckelaktörer arbetar tillsammans för projektets bästa. Det kommer att ställas höga krav på framtidens reningsverk och vi vill genom Kalmarsundsverket, i samverkan, skapa ett återvinningsverk som med råge ska kunna möta de framtida hållbarhetskraven, säger Thomas Bergfeldt, VD på Kalmar Vatten.

Byggstart skedde under 2022 och det nya kretsloppsverket beräknas tas i drift under 2026.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Anläggning
Typ av projekt:
Infrastruktur
Region:
Region Syd
Kund:
Kalmar Vatten AB

Kontaktperson

Fredrik Nilsson

Arbetschef, Växjö

Annavägen 4, 352 46 Växjö

Markarbetet inleds

Markarbetet vid Kalmarsundsverket inleds