Sörredsmotet

Sörredsmotet

Sörredsmotet på väg 155 i Göteborg byggdes om för att göra korsningen säkrare och mer framkomlig. Serneke Anläggning fick uppdraget att utföra etapp 1 i projektet till ett värde av cirka 50 miljoner kronor. 

Vid Sörredsmotet på väg 155, Torslandavägen, passerar många transporter, främst till och från Volvo Torslanda. För att öka trafiksäkerheten och samtidigt förbättra framkomligheten och kollektivtrafiken byggs korsningen om i två etapper. I den första etappen lade vi om ledningar i och runt korsningen samt byggde ny gång-och cykelväg.

Bild: Trafikverket

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Anläggning
Typ av projekt:
Infrastruktur
Region:
Region Göteborg
Färdigställande:
2017
Kund:
Trafikverket