Samverkan & partnering

Samverkan och partnering är ett sätt att få alla att jobba mot samma mål, förstå varandras behov, utmaningar och affär. Genom vårt arbetssätt så är målet att få en mer kostnadseffektiv, bättre och mer driftsmässigt optimerad produkt.

Varför jobba i partnering och samverkan?

En mycket tydlig ambition för oss som bolag är att vara nära kunden. Detta har alltid varit vår styrka och ett förhållningssätt som gjort oss framgångsrika historiskt. Att arbeta i samverkansform innebär att vi skapar närhet, förståelse och trygghet i relationen och projektet.

Det blir inte bara säkrare, rättvisare, effektivare och skapar en ekonomisk förutsägbarhet som gynnar båda parter. Det är dessutom mycket roligare att arbeta tillsammans som ett lag. Genom samverkan kan vi också skapa en gemensam kunskapsökning och en långsiktig relation som i sin tur skapar hållbarare projekt för nästa generation.

Varför välja Serneke i partnering och samverkan?

Serneke är ett värderingsstyrt bolag där våra kärnvärden är centrala i hela vårt förhållningssätt. Vår vilja att tillhöra och tillföra något nytt är uttalad och engagemanget i att bidra positivt till samhällsbygget är omvittnat.

En medarbetare på Serneke är:
Engagerad & modig, ärlig & respektfull, enkel & handlingskraftig och visionär & lösningsorienterad.
Mer om våra värderingar.

Det är också detta man som beställare får i samverkan med oss. Vi har inte bara en tydlig modell och process för partnering/samverkan. Vår heltäckande affär som omfattar kompetens inom bygg, anläggning, projekt- och fastighetsutveckling, tillsammans med en tydlig regional organisation med närhet till kunden och affären, ger sammantaget ytterligare styrka i en partnering- och samverkansprojekt.

Samarbetet på Sylteskolan i Trollhättan

Kontakt

Vill du veta mer eller har du frågor? Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du kontaktar oss! Ett fel har uppstått, vänligen försök igen senare