Samverkan & partnering

Samverkan och partnering är ett sätt att få alla att jobba mot samma mål, förstå varandras behov, utmaningar och affär. Genom vårt arbetssätt så är målet att få en mer kostnadseffektiv, bättre och mer driftsmässigt optimerad produkt.

­­­­Partnering -
tillsammans skapar vi värde

Partnering, eller samverkan, innebär ett nära och öppet samarbete mellan projektets parter från tidigt skede. En gemensam organisation skapas mellan Serneke, kund och [tredje man] och tillsammans sätter vi upp mål för projektet som vi under projektets gång följer upp och utvärderar. Det nära samarbetet skapar transparens och god insyn i projektets utveckling och genom involvering främjas laganda och effektiv kunskapsdelning. Genom att samla expertis och insikter från olika områden skapas även en plattform för innovation, kreativ problemlösning, och snabb anpassning till förändringar.

  • Enklare, och mer givande, samarbete
  • Flexibilitet och möjlighet till anpassning efterhand
  • Transparens i projektets utveckling och ekonomi
  • God arbetsmiljö där medarbetare trivs
  • Effektivare arbetssätt och kostnadskontroll

 

 

Kontakt

Vill du veta mer eller har du frågor? Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du kontaktar oss! Ett fel har uppstått, vänligen försök igen senare