Brunnshögstorg

Brunnshögstorg

Kommunstyrelsen i Lund beslutade i januari 2020 att godkänna markanvisningen för Serneke för fortsatt utveckling av Brunnshögstorg. Tillsammans med arkitektkontoret Semrén & Månsson utvecklar vi ett nytänkande förslag till bostäder och service på 50 000 kvadratmeter kring Brunnshögstorget.

I den nordöstra delen av Lund, runt de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, växer den nya stadsdelen Brunnshög fram. En innovativ, inkluderande och mångfacetterad stadsdel som innehåller bostäder, service och arbetsplatser och där det på sikt kan komma att bo och arbeta uppemot 40 000 personer.

– Vi ser verkligen fram emot att få vara med och utveckla en del i ett så spännande område som Brunnshög. Här får vi chans att verkligen tänka nytt och linje med våra ambitioner att skapa socialt hållbara boendemiljöer, säger Jonas Håkansson, affärschef på Serneke Sverige AB.

Förslaget från Serneke omfattar två kvarter med flera huskroppar av varierad storlek kring Brunnshögstorget. Kvarteren består i huvudsak av bostäder, som tillsammans med ett varierat utbud av service, kreativa mötesplatser och handel skapar synergieffekter för området och stadsdelen som helhet. För att skapa underlag för verksamheter och ett levande torg kommer cirka 50 000 kvadratmeter bostäder att skapas i tre högre hus, varav det högsta når 35 våningar.

Ambitionen är att Brunnshögstorget ska bli ett ledande exempel inom hållbar stadsutveckling och stort fokus ligger på nytänkande i arkitektur, boendeformer och socialt liv.

– Genom att stapla en blandning av boende- och upplåtelseformer tillsammans med sociala funktioner som till exempel odlingsterrasser, co-workingytor och gemensamhetslokaler uppmuntrar vi till nya former av delningsekonomier mellan de boende, säger Magnus Månsson, arkitekt och koncernchef på Semrén & Månsson.

Boende och allmänhet kommer att bjudas in för att i dialog med kommun, fastighetsägare och övriga intressenter studera och utveckla de funktioner och synergier som ska ge liv åt torget.

Under hösten 2021 pågick arbete med detaljplanens Samrådshandling som slutligen stod klar den 8 oktober. Efter samrådstiden arbetar Serneke tillsammans med Lunds kommun med att besvara olika synpunkter som inkommit på planen i syfte att ställa ut planen på nytt i form av en sk. Granskningshandling. Granskningshandlingen bedöms ställas ut under hösten 2022. Planen bedöms antas år 2023.

Intresserad eller vill veta mer?

Anmäl ditt intresse nedan hos Serneke Bostad, vi ser fram emot att höra från dig.

Nyproduktion av lägenheter i Brunnshög

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus / Kommersiella fastigheter
Region:
Skåne / Region Syd

Kontaktperson

Patrik Lindström

Vice VD, Serneke Invest & VD, Karlastaden

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Visualisering Brunnshög

Visualisering Brunnshög

 

Vad händer i Brunnshög?