Jötul i Fredrikstad

Vi fick vårt första uppdrag i Norge och gjorde där en tillyggnad av Jötul-fabriken i Fredrikstad på uppdrag av Festningsveien 2.

Jötul gjuter och tillverkar braskaminer och har Nordens största gjuteri för en enskild produkt.

Projektet omfattade en utbyggnad av produktionslokalerna med 2800 kvm och nya lagerlokaler på 10200 kvm, varav ca 950 kvm är kontor. Den nya tillbyggnaden har en höjd på 10,9 m och innehåller ett 9 m högt kompaktlager som ska stå på ingjutna rälsskenor. Projektet drog igång i början av maj 2011 och stod färdigt våren 2012.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Industrilokaler
Region:
Övrigt
Färdigställande:
Vår 2012

Kontaktperson

Christer Larsson

Regionchef Väst

Åkersbergsvägen 10, 461 34 Trollhättan