Kvarteret Järnmalmen

Kvarteret Järnmalmen

På Nissastrand i Halmstad har vi byggt 184 hyresrätter fördelat på tre huskroppar med tillhörande källare, garage och innergård. Lägenheterna ligger på bästa läge med närhet till både city och de vackra stråken längs med Nissan.

Stort fokus har lagts på möjligheten att nyttja cykeln för den som bor i kvarteret, bland annat genom parkeringsplatser på loftgångar, källare och innergård. Det finns även cykelförråd på markplan och möjlighet att pumpa och meka vid en arbetsbänk i garaget.

Projektet är ett klimatsmart hus med tuffa energikrav som uppnås bland annat genom lufttät och välisolerad byggnad. I fastigheterna används berg- och fjärrvärme. Solceller används som energikälla.

Projektering av Kv Järnmalmen startade under hösten 2017 och byggstart skedde i mars 2018. Projektet stod färdigt i april 2020.

Serneke är sedan tidigare igång med två ytterligare bostadsprojekt i Halmstad, 72 hyreslägenheter i Kv Krusbäret samt 179 hyreslägenheter i Kv Borgen, det senare även det för HFAB.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Syd
Färdigställande:
2020
Kund:
Halmstads Fastighets AB

Kontaktperson

Viktor Nagenius

Chef Produktionsstöd, Sverige

Slottsmöllan 14F, 302 31 Halmstad