Västerport

Västerport

Serneke har tecknat ett markanvisningsavtal med Varbergs kommun för att utveckla och bygga 40 bostadsrätter samt lokaler i den nya stadsdelen Västerport i Varberg.  

I den tidigare industrihamnen i Varberg utvecklas den helt nya stadsdelen Västerport, som på sikt kommer att ge plats åt 2 500 bostäder. I den första etappen, som omfattar 500 nya bostäder, har Serneke tecknat ett markanvisningsavtal om att uppföra 40 bostadsrätter och lokaler, precis intill kajkanten.

– Vi är glada över att ha tecknat ett avtal med kommunen och stolta över att få vara med i utvecklingen av Västerport. En unik stadsdel som kommer att bli en tillgång för stadens alla invånare. Detta blir vårt första egenutvecklade projektet i Varberg och vi ser fram emot att få sätta i gång, säger Jonas Håkansson Affärschef Serneke.

De 40 lägenheterna, på ett till fyra rum, kommer att bestå av en total bostadsyta på cirka 4 000 kvadratmeter varav cirka 500 kvadratmeter är lokaler. På taket byggs en gemensam terrass.

Avtalet har föregåtts av en markanvisningstävling där Arkitekt Bornstein och Lyckefors tillsammans med Serneke lämnade in ett gestaltningsförslag på ”Det levande kvarteret”. Gestaltningen är inspirerad av den närliggande Varbergs fästning och huset kommer att byggas med bland annat rött tegel.

Byggnationen av bostäderna beräknas starta under 2025.

Hos Serneke Bostad kan du läsa mer om våra lägenheter i Väserport samt göra en intresseanmälan. Välkommen! 

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Halland / Region Syd

Kontaktperson

Caroline Molin

Sälj- och Marknadskoordinator

Östergatan 18, 211 25 Malmö