Ägar- och styrelseförändring i Serneke Group: Investerargrupp köper hela Prioritet Groups ägarandel

2015-12-30

Ett konsortium med Ola Serneke Invest, Ernström Kapital, Lommen Holding och privatpersoner har idag köpt 10,1 procent av rösterna och 20,1 procent av kapitalet i Serneke Group AB (publ) från Prioritet Group AB.

Genom transaktionen ökar Ola Serneke med bolag sitt ägande från 56,4 procent av rösterna och 31,6 procent av kapitalet till 60,7 procent av rösterna samt 38,7 procent av kapitalet i bolaget. Lommen Holding ökar sin ägarandel från 9,4 procent av rösterna och 17,1 procent av kapitalet till 13,4 procent av rösterna samt 23 procent av kapitalet. Ernström Kapital går in som ny ägare och förvärvar 1,5 procent av rösterna samt 5,9 procent av kapitalet i Serneke Group. Vidare ingår Palle Stenberg, Nicklas Kulti, Alexander Hars och Ludwig Mattsson i investerargruppen.

Prioritet Group säljer hela sitt innehav i Serneke Group. Nils Wiberg lämnar i samband med transaktionen sitt styrelseuppdrag i Serneke Group.

”Vi vill tacka Nils Wiberg för hans förtjänstfulla insatser i styrelsen under en viktig utvecklingsfas för Serneke Group”, säger Ola Serneke, VD Serneke Group.

Ernström Kapital går in som ny ägare och äger efter transaktionen 5,9 procent av kapitalet och 1,5 procent av rösterna i Serneke Group.

”Serneke Group är ett nytänkande entreprenadföretag med en stark ledning och ett modernt arbetssätt. De har kapacitet och energi att fortsätta växa i en marknad med stor efterfrågan på framförallt bostäder i storstadsregionerna”, säger Fabian Hielte på Ernström Kapital.

De största ägarna i Serneke Group är: Ola Serneke Invest AB, Lommen Holding AB, Ernström Kapital AB, Ledge ing AB, Christer Larsson i Trollhättan AB och medarbetarna.


För mer information, kontakta:

Ulf Ivarsson, styrelseordförande, Serneke Group
Tel: +46 70 591 28 95

Ola Serneke, VD Serneke Group
Tel: +46 706 243990
ola.serneke@serneke.se


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning och projektutveckling med cirka 750 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler.

Ernström Kapital är ett dotterbolag till Ernström & C:o, ett familjeägt investeringsbolag grundat 1918.

Serneke Group AB (publ)
Kvarnbergsgatan 2
411 05  Göteborg
Tel: 031-712 97 00
info@serneke.se
www.serneke.se

Nyheter

Börsmeddelanden