Sernekes ansökan om avnotering har godkänts och styrelsen har fattat beslut om att inte offentliggöra delårsrapport för andra kvartalet 2023

2023-06-21

SERNEKE Group AB:s (publ) (”Serneke”) ansökan om avnotering har nu godkänts av Nasdaq. Sista dag för handel på Nasdaq Stockholm är den 5 juli 2023.

Mot bakgrund av ovan har styrelsen för Serneke beslutat om att inte offentliggöra Sernekes delårsrapport för andra kvartalet 2023.

För mer information, kontakta:
Johan Live, presschef
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se


Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2023, kl. 16.30.
 

 

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden