Delårsrapport januari - mars 2023

2023-05-25

Stabilt i en krympande marknad

Januari–mars 2023

 • Orderingången uppgick till 1 303 Mkr (1 837) 
 • Intäkterna uppgick till 2 116 Mkr (2 052)
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 Mkr (36)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -441 Mkr (-5)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -65 Mkr (-28)
 • Periodens resultat uppgick till -10 Mkr (55)
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 549 Mkr (624)
 • Soliditeten uppgick till 30,1 procent (31,7)
 • DOXA Aktiebolag (Publ) (”DOXA”) har per den 25 april 2023 genom ett pressmeddelande lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Serneke att förvärva samtliga utestående B-aktier i Serneke. Erbjudandet innebär att sex (6) aktier i DOXA erbjuds per B-aktie i Serneke. Erbjudandet värderar per 25 april 2023 varje B-aktie i Serneke till 35,94 kronor och erbjudandets totala värde uppgår till cirka 1 020 miljoner kronor. Styrelsen för Serneke rekommenderar enhälligt aktieägarna i Serneke att acceptera Doxas offentliga uppköpserbjudande.

   

Michael Berglin, VD Serneke Group, kommenterar:
– I ett kvartal som är säsongsbetonat med normalt lägre aktivitet och i ett svårt konjunkturläge, redovisar koncernen högre omsättning och ett rörelseresultat på den positiva sidan, om än knappt. Under det andra halvåret 2022 tog vi en rad nödvändiga engångskostnader i form av bland annat effektiviseringskostnader och reserver för tvister, vilket fick effekter på vårt resultat. I inledningen av 2023 kan vi vända tillbaka till en mer normal verksamhet i vår entreprenadrörelse.

– Orderingången för första kvartalet 2023 är något lägre än samma period föregående år och färgas av den allmänna nedgången inom bostadssektorn. Vi har dock sedan ett antal kvartal styrt över vår produktmix till en växande andel samhällsfastigheter och offentliga beställare. Därtill bedriver vi en rad entreprenadprojekt i samverkansformens tidiga faser där ett flertal av dessa övergår i order och byggstart under året.

Presentation av delårsrapporten januari – mars 2023
Den 25 maj 2023, kl. 9:30 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://www.youtube.com/watch?v=uOk__WkM39o&ab. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.

För mer information, kontakta:
Anders Düring, CFO
Tel: +46 70 888 77 33
anders.during@serneke.se
 


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2023, kl. 08.00 CET.
 

 

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden