Ändring av antal aktier och röster i Serneke Group AB.

2018-11-02

SERNEKE Group AB (publ) (”SERNEKE” eller ”Bolaget”)) meddelade idag att under oktober månad har antalet B-aktier i Bolaget ökat med 150 000 aktier och antalet A-aktier minskat med motsvarande antal till följd av begäran om omvandling av A-aktier till B-aktier enligt omvandlingsförbehåll i bolagsordningen. Enligt bolagsordningen har A-aktier en röst och B-aktier en tiondels röst. Antalet röster i Bolaget har till följd av omvandlingen minskat med 135 000 röster. Efter omvandlingen uppgår antalet aktier i SERNEKE till sammanlagt 23 248 452 aktier, varav 5 210 000 A-aktier och 18 038 452 B-aktier. Antalet röster i SERNEKE uppgår till sammanlagt 7 013 845,2 röster.

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden