Ännu ett stort bostadsprojekt för Värmdö Bygg

2015-01-15

Sedan i september ingår Värmdö Bygg i bygg-och anläggningskoncernen SERNEKE. Nu har bolaget fått i uppdrag att bygga bostadsprojektet Kvarteret Brevlådan i Stockholm, ett projekt värt 220 miljoner.

På Grycksbovägen i Svedmyra har Värmdö Bygg fått uppdraget att för AB Familjebostäder bygga Kvarteret Brevlådan bestående av 126 lägenheter fördelat på tio lamellhus. Husen kommer att byggas i 3-5 våningar och ges en modern arkitektur och området som ska bebyggas är beläget med närhet till både natur och kollektivtrafik.

-Vi är oerhört stolta och glada att ha fått förtroendet av AB Familjebostäder att utföra ett stort projekt. Familjebostäder är en viktig kund för Värmdö Byggentreprenader AB, säger Patrik Lindh, VD för Värmdö Byggentreprenader AB och regionchef för SERNEKE region öst.

Projekteringen startar omgående, byggstarten av Kvarteret Brevlådan kommer att ske under sommaren 2015 och beräknas vara helt klart sommaren 2017. Värmdö Bygg har tidigare byggt flera bostadshus åt beställaren AB Familjebostäder och har i och med Kv. Brevlådan, pågående projekt för närmare 1 miljard kronor åt allmännyttan i Stockholm, Kvarteret Björnlandet och Sätra Stall för AB Svenska Bostäder och Bjällerkransen för Stockholmshem.

Bild: Amneby Forslund Arkitekter AB

Kontakt:
Patrik Lindh, VD Värmdö Bygg, tfn 08-574 102 15
patrik.lindh@varmdobygg.se

Bo Östlund, Projektledare AB Familjebostäder tfn 08-737 22 45
bo.ostlund@familjebostader.com

    
SERNEKE är en nytänkande och expansiv koncern verksam inom bygg, anläggning och projektutveckling. Under de senaste åren har SERNEKE varit ett av Sveriges snabbast växande företag, mycket tack vare engagerad personal. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och är idag den största privatägda byggkoncernen i Sverige.

SERNEKE har huvudkontor i Göteborg med lokalkontor längs hela västkusten och i Stockholm. Kunder är främst kommuner, kommunala och statliga bolag, industri-och handelsföretag samt fastighetsbolag.

Läs mer på www.serneke.se

mediapage/download

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden