Bokslutskommuniké januari - december 2018

2019-02-06

När vi sammanfattar vårt fjärde kvartal är det några händelser som utmärker sig. Två stora transaktioner samt en återhämtning i byggverksamheten. 

En summering av 2018 visar på en omsättning som uppgår till 6 516 miljoner kronor, motsvarande en ökning med 16 procent. Årets rörelseresultat landar på 595 miljoner kronor (419) motsvarande en marginal på 9,1 procent.

Oktober–december 2018 

 • Intäkterna uppgick till 1 991 Mkr (1 732), en ökning med 15 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 509 Mkr (210)
 • Periodens resultat uppgick till 572 Mkr (152)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 25,14 kr (6,49)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 264 Mkr (-138)
 • Orderingången uppgick till 1 000 Mkr (1 898)
 • Försäljning av Säve flygplats genererade ett rörelseresultat om 271 Mkr
 • Förvärvet av återstående 50 procent av projekt Karlastaden genererade en omvärderingseffekt om 229 Mkr

Januari–december 2018

 • Intäkterna uppgick till 6 516 Mkr (5 605), en ökning med 16 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 595 Mkr (419) och rörelsemarginalen uppgick till 9,1 procent (7,5)
 • Periodens resultat uppgick till 604 Mkr (323)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 26,16 kr (13,81)
 • Soliditeten uppgick till 40,9 procent (41,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 265 Mkr (47)
 • Orderingången uppgick till 4 692 Mkr (6 400)
 • Orderstocken uppgick till 6 382 Mkr (7 965)
 • Styrelsen bekräftar bolagets utdelningspolicy men väljer att avvakta utfallet från aktuella transaktioner innan rekommendation om utdelning för 2018 meddelas i kallelsen till årsstämman

Ola Serneke, VD Serneke Group, kommenterar:

– Fjärde kvartalet utmärker sig genom två stora transaktioner; försäljningen av Säve Flygplats samt förvärvet av utestående aktier i Karlastaden Holding AB.

– Byggverksamheten återhämtar sig och når en omsättning om 1 680 miljoner kronor (1 511) i kvartalet motsvarande en ökning på cirka 11 procent och vänder åter till ett positivt resultat om 54 miljoner kronor motsvarande en marginal om 3,2 procent.

Läs hela rapporten

Presentation av bokslutskommunikén januari – december 2018
Den 6 februari 2019, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring: +46 856 64 27 07

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden