Bokslutskommuniké januari - december 2021

2022-02-09

PÅ RÄTT VÄG

Oktober–december 2021

 • Orderingången uppgick till 1 749 Mkr (4 852) 
 • Intäkterna uppgick till 2 543 Mkr (2 166)
 • Rörelseresultatet uppgick till 71 Mkr (-47)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -140 Mkr (204)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -28 Mkr (153)
 • Periodens resultat uppgick till 87 Mkr (-72)
 • Soliditeten uppgick till 35,7 procent (32,5)
 • Försäljning av kvarter Aries till JV-bolaget Karlastaden Group AB som samägs av Serneke och Fastighets AB Balder.

Januari–december 2021

 • Orderingången uppgick till 6 345 Mkr (10 639) och orderstocken uppgick till 12 101 Mkr (13 619)
 • Intäkterna uppgick till 8 735 Mkr (6 871)
 • Rörelseresultatet uppgick till 235 Mkr (-414)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 115 Mkr (-352)
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 775 Mkr (646)
 • Periodens resultat uppgick till 349 Mkr (-358)
 • Soliditeten uppgick till 35,7 procent (32,5)
 • Styrelsen har vid tidpunkten för bokslutskommunikéns offentliggörande ännu inte fattat beslut angående förslag till eventuell utdelning för räkenskapsåret 2021. Styrelsen kommer att återkomma i denna fråga senast 30 mars 2022 i samband med avgivandet av årsredovisningen för 2021.

Michael Berglin, VD och koncernchef Serneke Group, kommenterar:

– Entreprenadverksamheten i Serneke Sverige fortsätter stabiliseras och fjärde kvartalet uppvisar ett rörelseresultat för affärsområdet om 32 Mkr. Vi är mer selektiva i vårt orderintag och kontrollerade i vår leverans. Hårt arbete lönar sig och i denna verksamhet finns inga genvägar - disciplin och fokus är nödvändigt för att fortsätta förbättra lönsamheten.

– Vi går in i 2022 stärkta av vad vi gemensamt åstadkommit under 2021. Kursen ligger fast med fokus på god kontroll och ett bolag med en ytterligare stärkt kultur. Utvecklingen det senaste året bevisar verkligen styrkan hos medarbetarna i vårt bolag. Vi välkomnar samtidigt en delvis ny koncernledning som ska accelerera arbetet med att leverera ett erbjudande som är effektivare, mer hållbart och ännu tydligare visar att Serneke är nästa generation bolag.

Presentation av bokslutskommunikén januari – december 2021

Den 9 februari 2022, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en livesänd presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q4-2021 .  Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring: +46 8 505 583 73

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden