Bokslutskommuniké januari - december 2022

2023-02-22

FORTSATT AVMATTNING I MARKNADEN

Oktober–december 2022

 • Orderingången uppgick till 974 Mkr (1 749) 
 • Intäkterna uppgick till 2 440 Mkr (2 543)
 • Rörelseresultatet uppgick till -167 Mkr (71)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -203 Mkr (-140)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 14 Mkr (-28)
 • Periodens resultat uppgick till -269 Mkr (87)
 • Soliditeten uppgick till 31,7 procent (35,7)

Januari–december 2022

 • Orderingången uppgick till 7 093 Mkr (6 345) och orderstocken uppgick till 10 582 Mkr (12 101)
 • Intäkterna uppgick till 9 205 Mkr (8 735)
 • Rörelseresultatet uppgick till -109 Mkr (235)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -696 Mkr (115)
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 624 Mkr (775)
 • Periodens resultat uppgick till -233 Mkr (349)
 • Soliditeten uppgick till 31,7 procent (35,7)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för 2022

Michael Berglin, VD och koncernchef Serneke Group, kommenterar:
– Vårt resultat har påverkats negativt av i huvudsak tre faktorer: Ökade insatskostnader och inbromsning i marknaden, strukturförändringar vi gjort i bolaget samt av ökade reserver för tvister kopplade till äldre projekt tagna i bolagets tillväxtfas. Framåt kommer vårt förändrade fokus och våra förstärkta processer skapa den motståndskraft vi saknat under 2022.

– Trots oro i marknaden ökar vi vår omsättning under 2022 till 9 265 Mkr (8 736), mycket tack vare en hög produktionstakt i Karlatornet samt att våra regioner Mitt och Syd bidragit med ökade produktionsvolymer. Inbromsningen på bostadsmarknaden förstärks under slutet av året men fortsatta investeringar i samhällsfastigheter, och vår ambition att styra över mot en större andel offentliga kunder, ger en ökad orderingång under året på 7 093 Mkr (6 345).

Presentation av bokslutskommunikén januari – december 2022
Den 22 februari 2023, kl. 09:30 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en livesänd presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://www.youtube.com/live/USCqQDr9GXU?feature=share.  Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.

För mer information, kontakta:
Anders Düring, CFO
Tel: +46 70 888 77 33
anders.during@serneke.se
 


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2023, kl. 08.00 CET.
 

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden