Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

2018-07-17

Serneke fortsätter att växa och intäkterna ökar med 15 procent. Samtliga fyra affärsområden har ökade intäkter och vi ser, trots en selektiv dämpning i marknaden jämfört med för ett år sedan, en fortsatt hög efterfrågan.

April–juni 2018 

 • Intäkterna uppgick till 1 681 Mkr (1 464), en ökning med 15 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (95) och rörelsemarginalen uppgick till 4,4 procent (6,5)
 • Periodens resultat uppgick till 48 Mkr (87)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,05 kr (3,72)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -199 Mkr (-39)
 • Orderingången uppgick till 1 328 Mkr (1 742)
 • Obligation om totalt 700 Mkr har emitterats
 • Ett långsiktigt aktiesparprogram har införts för samtliga anställda i koncernen

Januari–juni 2018

 • Intäkterna uppgick till 3 166 Mkr (2 602), en ökning med 22 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 126 Mkr (142) och rörelsemarginalen uppgick till 4,0 procent (5,5)
 • Periodens resultat uppgick till 87 Mkr (120)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,71 kr (5,13)
 • Soliditeten uppgick till 37,3 procent (42,8)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10 Mkr (101)
 • Orderingången uppgick till 2 456 Mkr (3 811)
 • Orderstocken uppgick till 7 398 Mkr (8 308)

Ola Serneke, VD Serneke Group, kommenterar:

-         Koncernen fortsätter att växa och vi ökade omsättningen med 15 procent under andra kvartalet. Samtliga fyra affärsområden har ökade intäkter och vi ser, trots en selektiv dämpning i marknaden jämfört med för ett år sedan, en fortsatt hög efterfrågan.

-         Vi följer marknadsutvecklingen nogsamt och höjer beredskapen för eventuella förändringar men gör för tillfället bedömningen att de underliggande behoven i marknaden, vår specifika marknad och de kunder vi vänder oss till, utgör en stabil bas för fortsatt expansion i linje med satta mål.  

Läs hela rapporten

Presentation av delårsrapport januari–juni 2018
Den 17 juli 2018, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q2-2018.

Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring: +46 8 56 64 2665

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden