Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

2019-07-17

ETT KVARTAL PRÄGLAT AV STARK ORDERINGÅNG

April–juni 2019 

 • Orderingången uppgick till 2 663 Mkr (1 328)
 • Intäkterna uppgick till 1 616 Mkr (1 681) efter hänsyn tagen till interna leveranser till Karlastaden och redovisningsförändringar avseende bostadsrättsprojekt uppgick intäkterna till 1 750 Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0 Mkr (74) efter hänsyn tagen till interna leveranser till Karlastaden och redovisningsförändringar avseende bostadsrättsprojekt uppgick rörelseresultatet till 22 Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -302 Mkr (-199) varav bostadsrättsproduktioner i egen regi utgjorde -119 Mkr och investeringar i Karlastaden  -78 Mkr
 • Periodens resultat uppgick till -2 Mkr (48)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,09 kr (2,05)

Januari–juni 2019

 • Orderingången uppgick till 3 840 Mkr (2 456)
 • Orderstocken uppgick till 7 149 Mkr (7 398)
 • Intäkterna uppgick till 3 096 Mkr (3 166) efter hänsyn tagen till interna leveranser till Karlastaden och redovisningsförändringar avseende bostadsrättsprojekt uppgick intäkterna till 3 423 Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 18 Mkr (126) efter hänsyn tagen till interna leveranser till Karlastaden och redovisningsförändringar avseende bostadsrättsprojekt uppgick rörelseresultatet till 54 Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -564 Mkr (10) varav bostadsrättsproduktioner i egen regi med -201 Mkr samt investeringar i Karlastaden om -93 Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 8 Mkr (87)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,35 kr (3,71)
 • Soliditeten uppgick till 40,7 procent (37,3)
    

Ola Serneke, VD Serneke Group, kommenterar:

- En stark orderingång med nya kunder och en fortsatt process med omstrukturering av Karlastaden präglar det andra kvartalet

Presentation av delårsrapport januari–juni 2019
Den 17 juli 2019, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q2-2019. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.
För att delta, vänligen ring: +46 8 50 55 83 65

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden