Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

2018-10-24

Tredje kvartalet har präglats av lägre omsättning till följd av viss avmattning i marknaden, nedskrivningar i byggprojekt orsakat av konkurser hos underentreprenörer samt fortsatta investeringar i vår organisation för att nå framtida mål.

Juli–september 2018 

 • Intäkterna uppgick till 1 359 Mkr (1 271), en ökning med 7 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till -40 Mkr (67)
 • Periodens resultat uppgick till -55 Mkr (51)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,42 kr (2,18)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 Mkr (84)
 • Orderingången uppgick till 1 236 Mkr (691)
 • Bygg har under kvartalet påverkats negativt av projektnedskrivningar om -70 Mkr

Januari–september 2018

 • Intäkterna uppgick till 4 525 Mkr (3 873), en ökning med 17 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 86 Mkr (209) och rörelsemarginalen uppgick till 1,9 procent (5,4)
 • Periodens resultat uppgick till 32 Mkr (171)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,38 kr (7,31)
 • Soliditeten uppgick till 36,4 procent (42,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 Mkr (185)
 • Orderingången uppgick till 3 692 Mkr (4 502)
 • Orderstocken uppgick till 7 303 Mkr (7 765)

Ola Serneke, VD Serneke Group, kommenterar:
– Tredje kvartalet har präglats av lägre omsättning till följd av viss avmattning i marknaden, nedskrivningar i byggprojekt orsakat av konkurser hos underentreprenörer samt fortsatta investeringar i vår organisation för att nå framtida mål.

– Vi är ödmjuka inför våra utmaningar, lyhörda för marknaden och väl förberedda för att hantera svängningar i konjunkturen. Vårt mål att år 2020 omsätta 10 miljarder står dock fast och resultatet i ett enskilt kvartal får oss inte att ändra det långsiktiga målet.

Presentation av delårsrapport januari – september 2018
Den 24 oktober 2018, kl. 09:15 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q3-2018.

Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring: +46 8 56 64 2665 

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden