Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

2019-10-25

FOKUS PÅ LÖNSAMHETSFÖRBÄTTRINGAR

Juli – september 2019

 • Orderingången uppgick till 1 792 Mkr (1 236)
 • Intäkterna uppgick till 1 376 Mkr (1 359)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 Mkr (-40)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -164 Mkr (-9)
 • Periodens resultat uppgick till -27 Mkr (-55)
 • Efter hänsyn tagen till interna leveranser till Karlastaden och redovisningsförändringar avseende bostadsrättsprojekt uppgick intäkterna till 1 476 Mkr och rörelseresultatet till
  9 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten har påverkats negativt av bostadsrättsproduktioner i egen regi motsvarande -88 Mkr och för interna leveranser till Karlastaden med -39 Mkr.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -1,20 kr (-2,42)

 

Januari – september 2019

 • Orderingången uppgick till 5 632 Mkr (3 692)
 • Orderstocken uppgick till 7 662 Mkr (7 303)
 • Intäkterna uppgick till 4 472 Mkr (4 525)
 • Rörelseresultatet uppgick till 13 Mkr (86)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -728 Mkr (1)
 • Periodens resultat uppgick till -19 Mkr (32)
 • Efter hänsyn tagen till interna leveranser till Karlastaden och redovisningsförändringar avseende bostadsrättsprojekt uppgick intäkterna till 4 899 Mkr och rörelseresultatet till
  63 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten har påverkats negativt av bostadsrättsproduktioner i egen regi motsvarande -289 Mkr och för interna leveranser till Karlastaden med -132 Mkr.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,85 kr (1,38)
 • Soliditeten uppgick till 39,3 procent (36,4)

Ola Serneke, VD Serneke Group, kommenterar:

– Positivt är att vi under kvartalet ser en fortsatt bra orderingång för entreprenadverksamheten och ett stort underliggande behov av samhällsinvesteringar i bostäder, skolor och andra samhällsfastigheter.

– Vi är inte nöjda med resultatutvecklingen eller den avtagande tillväxten. Utmaningarna vi står inför möter vi med stor ödmjukhet men även med beslutsamhet och handlingskraft. Under tredje kvartalet har vi arbetat intensivt med att planera för en större omorganisation som del av ett åtgärdspaket med syfte att säkerställa bolagets långsiktiga konkurrenskraft.

Presentation av delårsrapport januari–september 2019

Den 25 oktober 2019, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q3-2019 . Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring: +46856642706

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden