Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

2018-05-03

Högre omsättning och resultat. Här är vår delårsrapport för första kvartalet. 

  • Intäkterna uppgick till 1 485 Mkr (1 138), en ökning med 30 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 52 Mkr (47) och rörelsemarginalen uppgick till 3,5 procent (4,1)
  • Periodens resultat uppgick till 39 Mkr (33)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,66 kr (1,41)
  • Soliditeten uppgick till 42,7 procent (42,4)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 209 Mkr (140)
  • Orderingången uppgick till 1 128 Mkr (2 069)
  • Orderstocken uppgick till 7 671 Mkr (7 995)

Ola Serneke, VD Serneke Group, kommenterar:
- Koncernen uppvisar en tillväxt på 30 procent i första kvartalet med ökade intäkter för alla affärsområden.

- Bygg fortsätter växa med 26 procent tillväxt i kvartalet och god lönsamhet.

- En ökad andel samverkansavtal är en strategiskt viktig utveckling som påverkar orderingången i det korta perspektivet men som innebär ökade möjligheter för långsiktig resursplanering och en lägre projektrisk.

Läs hela rapporten

Nyheter

Börsmeddelanden