Delårsrapport januari - juni 2020

2020-08-20

Vår starkaste orderstock historiskt på 11 072 Mkr har under kvartalet fyllts på med en orderingång på 1 851 Mkr.

april-juni 2020

 • Orderingången uppgick till 1 851 Mkr (2 663)
 • Intäkterna uppgick till 1 393 Mkr (1 616)
 • Rörelseresultatet uppgick till -139 Mkr (0), påverkat av engångskostnader på 145 Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -156 Mkr (-302)
 • Periodens kassaflöde uppgick till - 38 Mkr (-210)
 • Periodens resultat uppgick till -114 Mkr (-2)
 • Arbetet med omorganisationen fortskrider och effekterna av detta förväntas få fullt genomslag 2021
 • Obligationernas löptid förlängdes med 18 månader tillsammans med vissa villkorsändringar där bland annat ett likviditetsåtagande tagits bort
   

januari-juni 2020

 • Orderingången uppgick till 4 826 Mkr (3 840) och orderstocken uppgick till 11 072 Mkr (7 149)
 • Intäkterna uppgick till 3 207 Mkr (3 096)
 • Rörelseresultatet uppgick till -288 Mkr (18)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -389 Mkr (-564)
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 450 Mkr (692)
 • Periodens resultat uppgick till -220 Mkr (8)

 

Ola Serneke, VD Serneke Group, kommenterar:

- Vår starkaste orderstock historiskt på 11 072 Mkr har under kvartalet fyllts på med en orderingång på 1 851 Mkr. En rad nya entreprenader för både bostäder, skolverksamheter och andra samhällsfunktioner visar att vi fortsatt har ett stort underliggande behov i marknaden och att vi är en eftertraktad entreprenör. Vår orderstock är långsiktig och ger oss en god stabilitet framåt.

- Vi är på inget sätt klara med att ställa om vår organisation. Detta är ett arbete som vi ser på flera års sikt. Våra initiala åtgärder är heller inget som vi förväntar oss ska visa sig direkt i våra siffror. De förväntade effekterna kommer, som vi tidigare sagt, nå fullt genomslag först under 2021. Men vi har varit beslutsamma och handlingskraftiga och vår linje ligger klar. Vi bygger just nu ett ännu starkare Serneke.

 

Presentation av delårsrapporten januari - juni 2020

Den 20 augusti 2020, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q2-2020.  Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring: +46 8 505 583 50

Johan Live

 • Kommunikationschef
 • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
 • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden