Delårsrapport januari - juni 2021

2021-07-15

STABILISERING OCH TRANSAKTION GER POSITIVT RESULTAT

April – juni 2021

 • Orderingången uppgick till 2 221 Mkr (1 851) 
 • Intäkterna uppgick till 2 274 Mkr (1 393)
 • Rörelseresultatet uppgick till 108 Mkr (-139)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50 Mkr (-156)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 47 Mkr (-38)
 • Periodens resultat uppgick till 178 Mkr (-114)
 • Soliditeten uppgick till 37,2 procent (34,7)
 • Serneke och Fastighets AB Balder har avtalat att bilda ett gemensamt utvecklingsbolag i vilket Fastighets AB Balder förvärvar 50% för att gemensamt fortsätta samarbetet inom Karlastaden. JV-bolaget ska i stadsdelen utveckla tre byggnader som omfattar totalt 45 000 kvadratmeter BTA inklusive cirka 450 bostäder.
 • Den 24 maj tillträdde Michael Berglin som VD och koncernchef för Serneke Group. Michael har sedan februari i år haft rollen som tillförordnad VD och dessförinnan även haft rollen som vice VD. 
 • Serneke Group AB amorterade den 1 juni 200 Mkr på sitt obligationslån ISIN SE0011256338. Amorteringen har skett enligt gällande obligationsvillkor.

Jan – juni 2021

 • Orderingången uppgick till 3 400 Mkr (4 826) och orderstocken uppgick till 13 372 Mkr (11 072)
 • Intäkterna uppgick till 4 224 Mkr (3 207)
 • Rörelseresultatet uppgick till 139 Mkr (-288 Mkr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 48 Mkr (-389)
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 535 Mkr (450)
 • Periodens resultat uppgick till 224 Mkr (-220)

 

Michael Berglin, VD Serneke Group, kommenterar:

– En fortsatt stabilisering inom vår entreprenadverksamhet och fler kontinuerliga transaktioner är de två faktorer som i huvudsak bidrar till koncernens positiva rörelseresultatet för perioden på 108 Mkr (-139). Vi rör oss i rätt riktning och ser effekt av vårt pågående utvecklingsarbete. Men ökad konkurrens och prispress ställer krav på att vi fortsätter utveckla vårt kunderbjudande och vår leverans.

– Vi har under kvartalet tagit ytterligare ett historiskt kliv i ett av landets största och mest spännande stadsbyggnadsprojekt, Karlastaden. Vårt samarbete med Balder fortsätter och vi har nu avtalat om att tillsammans utveckla ytterligare tre kvarter i stadsdelen. Jag ser det naturligtvis som oerhört glädjande att vi fortsätter att göra ytterligare strukturaffärer i våra större investeringar och att det, förutom en omedelbar positiv påverkan på vårt resultat, även ger fortsatt goda inkomster i form av nya entreprenader och möjliga vinster från vårt gemensamma projektbolag.

 

Presentation av delårsrapporten januari – juni 2021

Den 15 juli 2021, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q2-2021 . Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring: +46 8 505 58 356

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden