Delårsrapport januari - juni 2022

2022-07-15

POSITIV RESULTATUTVECKLING TROTS OROLIG OMVÄRLD

April – juni 2022

 • Orderingången uppgick till 1 598 Mkr (2 221) 
 • Intäkterna uppgick till 2 658 Mkr (2 274)
 • Rörelseresultatet uppgick till 61 Mkr (108)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -227 Mkr (50)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -176 Mkr (47)
 • Periodens resultat uppgick till 72 Mkr (178)
 • Soliditeten uppgick till 37,9 procent (37,2)
 • Försäljning av andra delen av kvarter Auriga i Karlastaden genomfördes till JV-bolaget Karlastaden Group AB som samägs av Serneke och Fastighets AB Balder.
 • Serneke Group AB amorterade den 31 maj 500 Mkr på sitt obligationslån ISIN SE0011256338. Amorteringen har skett enligt gällande obligationsvillkor.

Jan – juni 2022

 • Orderingången uppgick till 3 435 Mkr (3 400) och orderstocken uppgick till 11 234 Mkr (13 372)
 • Intäkterna uppgick till 4 710 Mkr (4 224)
 • Rörelseresultatet uppgick till 97 Mkr (139)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -232 Mkr (48)
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 771 Mkr (775)
 • Periodens resultat uppgick till 127 Mkr (224)
 • Soliditeten uppgick till 37,9 procent (37,2)

Michael Berglin, VD Serneke Group, kommenterar:

– Under årets andra kvartal har situationen i vår omvärld rört sig mot ökad osäkerhet avseende en rad faktorer som påverkar oss och vår bransch. Jag känner mig ändå tillfreds med att kunna summera vårt första halvår som att vi, trots turbulens i omvärlden, fortsätter förstärka bolaget inom våra prioriterade områden – lönsamhet, balanserad tillväxt, stabilitet och utvecklingsarbete.

– Det som ytterligare ger oss trygghet i en tid när räntenivåer och en osäker bostadsmarknad präglar efterfrågan, är att vi har kunnat styra om produktmixen i vår orderstock. Vi har, jämfört med hur det såg ut i andra kvartalet i fjol, en större andel projekt gällande samhällsfastigheter, industri och kontor och en mindre andel bostäder. Även om det underliggande behovet av bostäder fortsatt är stort riskerar efterfrågan att minska som en följd av inflation och ränteläge. Att vi nu har en större andel offentliga projekt och beställare i portföljen skapar stabilitet.

Presentation av delårsrapporten januari – juni 2022
Den 15 juli 2022, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q2-2022.  Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring: +46 8 566 42 705

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden