Delårsrapport januari - mars 2019

2019-04-17

ETT KVARTAL MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN

Januari–mars 2019

  • Intäkterna uppgick till 1 480 Mkr (1 485)
  • Rörelseresultatet uppgick till 18 Mkr (52)
  • Periodens resultat uppgick till 10 Mkr (39)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,44 kr (1,66)
  • Soliditeten uppgick till 39,9 procent (42,7)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -262 Mkr (209)
  • Orderingången uppgick till 1 177 Mkr (1 128)
  • Orderstocken uppgick till 5 973 Mkr (7 671)

Ola Serneke, VD Serneke Group, kommenterar:

– Orderingången i första kvartalet uppgick till 1 177 miljoner kronor, en liten ökning jämfört med samma period året innan (1 128), vilket visar att vi genom ett starkt erbjudande inom våra affärsområden kan kompensera för nedgången inom bostadsrättssegmentet.

– I affärsområde Bygg, där tillväxten uppgick till 6 procent i kvartalet och rörelsemarginalen var knappa 2 procent, var den vikande konjunkturen den främsta förklaringen till de lägre siffrorna. En avvaktande hållning i marknaden har gjort att vissa större projekt inte har kommit igång som planerat.

Presentation av delårsrapporten januari – mars 2019
Den 17 april 2019, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q1-2019. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.
För att delta, vänligen ring:                 +468 51 99 93 83


För mer information, kontakta:
Anders Düring, CFO
Tel: +46 70 888 77 33
anders.during@serneke.se 


Denna information är sådan information som Serneke är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2019, kl. 08.00 CET.

 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på omkring 6,5 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Jönköping, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se  

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden