Delårsrapport januari - mars 2020

2020-05-05

AVSTAMP FÖR EN NY ORGANISATION
 

Januari-mars 2020

  • Orderingången uppgick till 2 975 Mkr (1 177) och orderstocken uppgick till 10 576 Mkr (5 973)
  • Intäkterna uppgick till 1 814 Mkr (1 480)
  • Rörelseresultatet uppgick till -149 Mkr (18) varav engångskostnader utgör -135 Mkr
  • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 587 Mkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -233 Mkr (-262)
  • Periodens kassaflöde uppgick till - 50 Mkr, varav Karlatornet påverkade med -140 Mkr
  • Periodens resultat uppgick till -106 Mkr (10)
  • Försäljningen av Karlatornet skjuts på framtiden som en direkt följd av det osäkra läget på den globala finansmarknaden orsakat av Coronapandemin. Aktivitetsnivån i projektet har gått ner till ett minimum och kostnader i samband med det har belastat kvartalet om 58 Mkr.
  • Arbetet med omorganisationen fortskrider och effektiviseringsåtgärder implementeras som frigör cirka 200 miljoner på årlig basis från och med början av 2021. Åtgärderna reducerar kostnader över hela organisationen och innebär att upp till 100 tjänster varslas om uppsägning. I kvartalet har organisationsomställningar belastat resultatet om 30 Mkr

Ola Serneke, VD Serneke Group, kommenterar:
- Den anpassning vi gör i vårt bolag ska ses i ljuset av den dagsaktuella situationen påverkad av covid-19 men är främst en del i ett mer långsiktigt arbete med syfte att ändra huvudfokus från tillväxt till lönsamhet. Våra ekonomiska resultat den senaste tiden är ett tecken på att vi efter många år av stark tillväxt är inne i en fas där vi behöver göra det som vi alltid varit bra på - våga ifrågasätta, ta beslut och fortsätta fokusera framåt.

- Vi väljer att göra detta just nu, inte bara för att det krävs av oss, utan också för att förutsättningarna för det är goda, trots en något oviss situation med pandemin. Vi har en historiskt stark orderbok på cirka 10,5 miljarder kronor, vilket är nästan en fördubbling jämfört med vid samma tidpunkt för ett år sedan.

 

Presentation av delårsrapporten januari - mars 2020

Den 5 maj 2020, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q1-2020. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.
För att delta, vänligen ring: +46 8 566 426 95

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden