Delårsrapport januari - september 2022

2022-10-27

AVMATTNING I MARKNADEN

juli – september 2022

 • Orderingången uppgick till 2 684 Mkr (1 195) 
 • Intäkterna uppgick till 2 055 Mkr (1 968)
 • Rörelseresultatet uppgick till -39 Mkr (25)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -261 Mkr (207)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -133 Mkr (268)
 • Periodens resultat uppgick till -92 Mkr (37)
 • Soliditeten uppgick till 37,6 procent (36,7)
 • Serneke tecknade i augusti ett entreprenadavtal för Kalmarsundsverket. Ordervärdet uppgick till 1,4 miljarder kronor.

jan – september 2022

 • Orderingången uppgick till 6 119 Mkr (4 595) och orderstocken uppgick till 11 994 Mkr (12 642)
 • Intäkterna uppgick till 6 765 Mkr (6 192)
 • Rörelseresultatet uppgick till 58 Mkr (164)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -493 Mkr (255)
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 638 Mkr (803)
 • Periodens resultat uppgick till 35 Mkr (262)
 • Soliditeten uppgick till 37,6 procent (36,7)

Michael Berglin, VD Serneke Group, kommenterar:

– Vårt resultat i kvartalet är tydligt påverkat av marknadsläget, där uteblivna transaktioner är ett exempel. Vår helhetsaffär är beroende av försäljningar från vår projektutvecklingsverksamhet, för att skapa resultat och frigöra kapital. Vi behöver öka aktiviteterna som skapar förutsättningar för kontinuerliga affärer. Vi ser även effekter i entreprenaden kopplade till världsläget: material-priserna pressar alla sedan länge och skapar en allmänt tuff situation i branschen. Vi har i kvartalet haft en negativ påverkan om 25 miljoner kronor på resultatet för vår entreprenadverksamhet till följd av en konkurs hos en underentreprenör i vår norra region.

– Det förändrade läge vi befinner oss i kräver att vi agerar och visar handlingskraft. Vi har under hösten påbörjat genomförandet av ett program där vi på en rad punkter vidtar kraftiga åtgärder: vi organiserar om och minskar våra kostnader samtidigt som vi renodlar vårt uppdrag och underlättar styrning. Vi begränsar även investeringar i egenutvecklade projekt som vi idag bedömer har en svag avsättning i marknaden, framför allt projekt avsedda för bostäder.

Presentation av delårsrapporten januari – september 2022

Den 27 juli 2022, kl. 10:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://youtu.be/CGBfzVW5lLQ. Möjlighet finns att ställa frågor i chatten under sändning. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden