Förändring av det totala antalet aktier och röster i Serneke

2020-12-30

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Antalet aktier i SERNEKE Group AB (publ) ("Serneke") uppgår per den 30 december 2020 till 25 548 452 aktier, fördelat på 5 210 000 aktier av serie A och 20 338 452 aktier av serie B. Det totala antalet röster i Serneke uppgår per den 30 december 2020 till 7 243 845,2.

Ökningen av antalet aktier och röster i Serneke är föranledd av registrering av 2 300 000 aktier av serie B som tecknats av Fastighets AB Balder genom en riktad emission i syfte att stärka och bredda aktieägarbasen i Serneke samt att möjliggöra för en viktig samarbetspartner att bli en betydande aktieägare i bolaget på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Robin Gerum

  • Affärsutvecklingschef
  • Rosenlundsgatan 50, 118 63 Stockholm
  • 031-712 97 00

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden