Förändring av det totala antalet aktier och röster i Serneke

2021-01-29

Antalet aktier i Serneke Group AB (publ) ("Serneke") uppgår per den 29 januari 2021 till 28 753 232 aktier, fördelat på 5 210 000 aktier av serie A och 23 543 232 aktier av serie B. Det totala antalet röster i Serneke uppgår per den 29 januari 2021 till 7 564 323,2.

Ökningen av antalet aktier och röster i Serneke är föranledd av registrering av 3 204 780 aktier av serie B som tecknats med och utan stöd av teckningsrätter i Sernekes företrädesemission.

Robin Gerum

  • Affärsutvecklingschef
  • Rosenlundsgatan 50, 118 63 Stockholm
  • 031-712 97 00

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden