Förtydligande angående Karlatornet

2020-11-25

Med anledning av ett uttalande av Sernekes koncern-VD Ola Serneke den 24 november vill bolaget förtydliga aktuell status i den pågående processen med att slutföra en affär och säkra finansiering för projekt Karlatornet.

Som tidigare kommunicerats, senast i delårsrapport för kvartal tre 2020, pågår ett intensivt arbete med att slutföra en affär. Detta har resulterat i att diskussioner sedan en tid förs med en tilltänkt partner. Om dessa diskussioner resulterar i ett ingånget avtal kommer detta att kommuniceras i ett pressmeddelande.

 

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom på denna sida nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 november 2020, kl. 19.15 CET.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden