Förtydligande kring Sernekes förvärv av Platzers mark i Säve

2017-06-07

Klockan 08:00 den 7 juni informerade Serneke om förvärv av Platzers mark i Säve. Serneke vill förtydliga att det underliggande fastighetsvärdet om 100 Mkr motsvarar köpeskillingen och att finansiering av köpet sker genom en kombination av banklån och eget kapital.

För mer information, kontakta:
Krister Johansson, VD Serneke Fastighet
Tel: +46 728 55 63 00
krister.johansson@serneke.se

Tomas Järund, Kommunikationschef
Tel: +46 704 45 50 87
tomas.jarund@serneke.se

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni, kl. 14.30 CET.

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på nära 4 miljarder kronor och omkring 890 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden